család- és gyermekjóléti központ Nagykátai Járás – Járási Csoport

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ

(telephely; Járási Csoport, Pszichológusok, Kapcsolattartási ügyelet)

Cím: 2760, Nagykáta Petőfi S. u. 3.

Telefon: 06 29-788-339
Mobil: 06 30-384-2546
E-mail: kozpont.nagykata@csaladgondozo.hu

 

Kik vehetik igénybe?

A Járási Csoport szolgáltatásait kötelezés hatására vehetik igénybe ügyfeleink, amennyiben a gyermeket hatósági intézkedés (védelembe vétel, nevelésbe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, családbafogadás, utógondozás) alá vonja az illetékes Gyámügyi és Igazságügyi Osztály. 

A Járási Csoport szolgáltatásáról1:

  • A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
  • A szolgáltatás célja: hatósági intézkedés alá vont gyermek esetében a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, illetve veszélyeztetettségének megszüntetése, a már családjából kiemelt gyermek vér szerint családjába való visszahelyezése.

A Járási Csoport esetmenedzsere:

A hatósági intézkedéssel érintett gyermekek védelmére irányuló esetmenedzseri tevékenységre abban az esetben van szükség, ha a családban jelentkező nehézséget az alapellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem lehet. Ezekben az esetekben a központ esetmenedzsereinek feladata, hogy a családdal és egyéb, a családot ismerő szakemberekkel közösen a családokban jelentkező működési zavarok, veszélyeztő tényezők megszüntetése kerüljenek.

Az esetmenedzser rendszeres kapcsolatot tart:

  • a családdal, amely történhet családlátogatás keretein belül, vagy a települési Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában, előre egyeztetett időpontban, vagy meghívásra,
  • a helyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a település jelzőrendszeri tagjaival is azért, hogy a gyermek érdekében a legmegfelelőbb döntés születhessen.

Az esetmenedzser szakmai munkája során javaslattal él az illetékes Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya felé a hatósági intézkedés megszüntetésére, fenntartására, vagy más gyermekvédelmi intézkedés megtételére. Amennyiben más ellátás, szolgáltatás igénybevételét tartja indokoltnak, akkor az illetékes szakembert bevonja a szakmai munkába.                        

Az esetmenedzserek elérhetőségei:                                                                

                                                                    

 - Nagy Andrea: 06-30/530-3943, nagy.andrea@csaladgondozo.hu

 

 - Bakki-Nagy Edina: 06-30/530-4731, bakki.nagy.edina@csaladgondozo.hu

 

 

 - Oláh-Balla Nikoletta: 06-30/530-4801, olah.balla.nikoletta@csaladgondozo.hu

 

 - Fazekas-Molnár Helga: 06-30/330-1008, molnar.helga@csaladgondozo.hu


 

 

 

 

 

Az esetmenedzsereknek a településeken nincs ügyfélfogadási idejük, ezért tájékoztatás-kérés, időpontegyeztetés céljából fenti elérhetőségeiken tudják felvenni a szakemberekkel a kapcsolatot.                                                                           

1: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 40/A §                                                                                                                       15/1998 (IV. 30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 19 §., 20.§., 21.§

Copyright © 2024 www.csaladgondozo.hu Minden jog fenntartva