család- és gyermekjóléti szolgálat Nagykátán – Alapellátási Csoport

Kik vehetik igénybe?

 • Minden Nagykátán élő személy, gyermek, felnőtt, idős ember, aki problémáit a közös megoldás reményében velünk önkéntesen megosztja.
 • Minden olyan személy, akit hatóság a szolgáltatásunk igénybevételére kötelezett.
 • Amennyiben Ön elhanyagolt, vagy bántalmazott gyermekről/felnőttről tud, feltétlenül jelezze csoportunk felé! Az Ön adatait zártan kezeljük!

A családsegítésről és a gyermekjóléti szolgáltatásról1:

 • A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
 • A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás keretein belül minden olyan nehézségre Önnel együtt keressük a megoldást, amely az Ön (családja) életében problémát jelent. Akár anyagi természetű (pl. ellátások igénylése és közvetítése), akár az élethelyzetben bekövetkezett változás (pl. válás, gyermekelhelyezés), akár munkanélküliség, szenvedélybetegségek, párkapcsolati problémák, gyermeknevelési kihívások is lehetnek ezek. Ahogy a mentális, lelki gondok megoldási lehetőségeit is meg tudjuk találni, úgy az egészségügyi problémáiról is közösen tudunk gondolkodni Önnel. Amennyiben hivatalos ügyeinek intézésében akad el, ebben az esetben is forduljon bizalommal a családsegítő kollégákhoz!

Szolgálatunk az alábbi szolgáltatások eléréséhez nyújt segítséget:

 • jogi tájékoztatásnyújtás
 • pszichológiai tanácsadás,
 • családterápia,
 • mediáció,
 • szociális diagnózis készítése.

A családsegítő szakember:

Együttműködési megállapodás és közösen kidolgozott cselekvési terv alapján hosszabb távon, vagy egyszeri ügyintézés során is segítheti Önt.

A felmerülő problémák esetén hatékony segítséget tud nyújtani tudásával, tapasztalataival és a megfelelő szakembereket tudja mozgósítani a nehézségek megoldása érdekében.

Csoportunk - felkérésre - közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

Családsegítő szakembereink a gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet is ellátnak, amelynek keretében:

 • Kezdeményezhetik a család- és gyermekjóléti központ felé a gyermek védelembe vételét vagy  - súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén - a gyermek családból való kiemelését.
 • Együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását.
 • A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát végeznek, együttműködve a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserével.

 1: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §                                                                                                                                               1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39.§ (1)

Munkatársak:


Ügyfélfogadási rendünk:

 • szerdánként: 12:00 – 18:00
 • csütörtökönként: 08:00 – 12:00

Előre egyezetett időpontokban más napokon is lehetőség nyílik arra, hogy személyesen is felvegye a kapcsolatot munkatársainkkal!

Szolgálatunk elérhetőségei: 06-29/440-484, 06-29/440-450, 06-30/530-4114

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ

(székhely; Alapellátási Csoport, óvodai és iskolai szociális segítő, szociális diagnózist felvevő esetmenedzser)


Cím: 2760, Nagykáta Bajcsy Zs. út 36
Telefon: 06 29-440-484, 06 29-440-450
Mobil: 06 30-530-4114
E-mail: alapellatas.nagykata@csaladgondozo.hu

Ügyfélfogadás:

Szerda: 12.00-18.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Copyright © 2024 www.csaladgondozo.hu Minden jog fenntartva