pszichológiai tanácsadás és családterápia

Kik vehetik igénybe?

 • a járás területén élő gyermekek családjaikkal,
 • a járás területén élő nagykorú (felnőtt) személyek egyénileg,
 • a járás területén élő párok és családok családterápia formájában.

A pszichológiai ellátásról1:

 • A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. Egy-egy sikeres folyamat a tapasztalataink szerint legalább fél évig tart, de van példa ennél hosszabb terápiára is.
 • A folyamat jellemzően egy első felmérő, tájékozódó (diagnosztikai) szakaszból, valamint egy ezt követő (hosszabb) terápiás vagy konzultációs szakaszból áll.
 • Gyermekek esetén a szülő-gyerek kapcsolat áll az ellátás középpontjában. Ilyenkor a cél a szülő nevelési eszköztárának bővítése, a gyerekek viselkedésének hátterében álló lelki okok feltárása.
 • Felnőttek számára leggyakrabban egyéni terápiás formát ajánlunk fel.

A szolgáltatás célja: feltérképezni a nehézségek lelki hátterét, megérteni a személyek egyedi dinamikáját és a család, mint rendszer működési módját. Célunk megsegíteni a családtagokat abban, hogy fennálló problémáikra új megoldásokat találjanak.

A pszichológus:

 • A Család- és Gyermekjóléti Központban dolgozó, pszichológus végzettségű szakember.
 • Szakmai kompetenciája alapján kiegészíti a családdal, az adott felnőttel végzett szociális munkát.
 • A pszichológus feladata a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos tájékozódás, a pszichés problémák feltérképezése; valamint megfelelő ellátási forma (egyéni terápia, családterápia, konzultáció) kiválasztása az ügyféllel együtt.

 Problématípusok, melyek kezelésében a pszichológus segítséget nyújthat:

 Szülői, nevelési kérdések:

 • gyermekkori magatartásproblémák családterápiája,
 • a nevelési eszköztár bővítése,
 • a szülők közötti együttműködés javítása nevelési kérdések terén,
 • a szülő-gyerek kapcsolat javítása,
 • közös megoldáskeresés az otthoni nehézségekre, vagy az oktatási-nevelési intézményben jelentkező problémákra.

Lelki nehézségek: 

 • szorongásos, hangulati életet érintő problémák (lehangoltság, tartós szorongás, ingerlékenység),
 • a személyiség egészét értintő problémák (gyerekek esetén a család bevonásával, felnőttek esetén egyéni terápia segítségével)
 • ürességérzés, kedvetlenség okainak megértése,
 • evés- és testképzavar családterápiája,
 • tartósan fennálló gyász, veszteség feldolgozása,
 • függőség, szenvedélybetegség felmerülése esetén a probléma átgondolása az adott ügyféllel, megfelelő ellátási forma megkeresése,
 • impulzív, dühkitörésekkel járó magatartás terápiája.

Párkapcsolati problémák: 

 • párkapcsolati krízis,
 • pár tagjai közötti megoldatlan konfliktusok,
 • megváltozott élethelyzetből (pl. első gyerek születése) adódó problémák terápiája,
 • elhidegülés, stb.

Hogyan tud segíteni a pszichológus?

Hiszünk abban, hogy aki hozzánk fordul, a saját problémájának, családjának legjobb ismerője. A pszichológus nem fogja „megmondani a választ” két alkalom után az adott problémára – hiszen, ha valaki pszichológust keres fel, biztosan többféle megoldást megpróbált már, és az általa hozott probléma összetett. A pszichológus feladata mindenek előtt, hogy feltérképezze az adott helyzetet, a problémával érkező ügyfél környezetét, személyiségét, megerősítse vagy éppen kizárja bizonyos pszichés problémák (pl. depresszió, személyiségzavar) meglétét.

Az első néhány alkalom (diagnosztikai szakasz) után kerül megbeszélésre a megfelelő ellátás kiválasztása (szükséges-e felkeresni pedagógiai szakszolgálatot tanulási nehézségek miatt vagy pszichiátert annak érdekében, hogy gyógyszert írjon), a terápiás vagy konzultációs folyamat elkezdése. A pszichológiai megsegítés időtartama jellemzően legalább fél-egy év, de ennél hosszabb is lehet. A pszichológus az ügyfelekkel együtt gondolkodik a felmerülő nehézségekről. Lehetőséget teremt arra, hogy közösen új megoldásokat találjanak, azokat ki is próbálják, és egy élhetőbb jelent teremtsenek minden érintett számára.

1: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 40/A. § (2) ag) és 15/1998 (IV. 30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 25.§ és 26.§

Copyright © 2024 www.csaladgondozo.hu Minden jog fenntartva