szociális diagnózis

Kik vehetik igénybe?

 • igény esetén az Alapellátási Csoportnál (család – és gyermekjóléti szolgálat) már megkötött együttműködési megállapodással rendelkező ügyfelek,
 • a Járási Csoportnál (család – és gyermekjóléti központ) segítséget kérő új ügyfelek,
 • az Alapellátási Csoportnál segítséget kérő új ügyfelek,
 • bárki, aki környezetében nehéz élethelyzetben élő személy számára kér segítséget,
 • szociális szakemberek.

A szociális diagnózis szolgáltatásról1:

 • A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, felvétele a kliens önkéntességén alapul.
 • A szociális diagnózis a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások igénybevételét megelőző, szükségleteket vizsgáló módszer.
 • A diagnózis felvétele szükség szerint egy vagy több alkalommal történik, legtöbbször az ügyfél otthonában, az első találkozástól számított 15 napon belül el kell készülnie.
 • A szolgáltatás célja: minden hozzánk forduló azt a szolgáltatást kapja, amire valóban szüksége van, továbbá eredményesebben jusson hozzá az ellátórendszerrel kapcsolatos információkhoz.
 • Az elkészült szociális diagnózis a jogosultsági feltételek fennállása esetén kötelezi az adott szolgáltatás fenntartóját a diagnózissal rendelkező személy szolgáltatásra vonatkozó igényének nyilvántartásba vételére. 

A szociális diagnózist felvevő esetmenedzser:

 • A Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa.
 • Szakmai kompetenciája alapján feladata, hogy az igénylő problémáját megismerje, szükségleteit megállapítsa, azoknak megfelelő szolgáltatásokat azonosítsa, az igénylőket a szolgáltatókhoz irányítsa.
 • Információkat nyújt a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokon túl a pénzbeli és természetbeni támogatások lehetőségeiről, az egészségügyi, köznevelési, gyógypedagógiai, munkaerőpiaci szolgáltatásokról és a civil szervezetek adományaihoz való hozzáférésről.

 

Ügyfélfogadás: Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ Alapellátási Csoport, Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky u. 36., szerdánként: 12.00-16.00

A szolgáltatás tartalma

1: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64.§;                                                                                                                                                2015. évi CXXXIII. törvény egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 8.§ (3)

Copyright © 2024 www.csaladgondozo.hu Minden jog fenntartva